Cửa hàng liên hệ tại đây

» Vị Trí đặt thông tin cửa hàng trang chủ

Vị Trí đặt thông tin cửa hàng trang chủ

21/10/2016

– Vi trí 1:  Mục silder:  thông tin cửa hàng của bạn đăng 1tuần sau đó chuyển xuống mục địa điểm mới

– Vi trí 2: Địa điểm mới:  thông tin cửa hàng của bạn đăng 1 tuần sau đó chuyển xuống mục các quận

– Vi trí 3: Mục Dành cho quận

– Vi trí 4:Mục Dành cho Deal ẩm thực: cửa hàng bạn có khuyến mãi hoặc giảm giá chúng tôi sẽ đưa vào mục này 2 tuần

– Vị trí 5:Mục quảng cáo thương hiệu: 1 tháng đặt logo thương hiệu của cửa hàng bạn

– Vi trí 6:Mục Quảng cáo Right : quảng cáo cửa hàng mới hoặc các cửa hàng có chương trình hấp dẫn 1 tháng.

 1. Vị Trí đặt thông tin cửa hàng trang chủ trên Mobile

– Vi trí 1:  Mục silder:  thông tin cửa hàng của bạn đăng 1tuần sau đó chuyển xuống mục địa điểm mới

– Vi trí 2: Địa điểm mới:  thông tin cửa hàng của bạn đăng 1 tuần sau đó chuyển xuống mục các quận

– Vi trí 3: Mục Dành cho quận

– Vi trí 4:Mục Dành cho Deal ẩm thực: cửa hàng bạn có khuyến mãi hoặc giảm giá chúng tôi sẽ đưa vào mục này 2 tuần

– Vi trí 5 ,6 : trên mobile chúng tôi không hiển thị

Thông tin liên hệ

0

Liên hệ

Công ty TNHH SEO VIỆT

Hình Ảnh

Copyright © 2019 Ẩm thực số 1 - Thiết kế: SeoWish